Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov

Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov je družstvem, jež se zabývá správou a údržbou družstevního bytového fondu a bytů v osobním vlastnictví.

Výkonným statutárním orgánem je představenstvo družstva, volené nejvyšším orgánem – shromážděním delegátů na 5 let. Představenstvo je devítičlenné a je řízeno předsedou družstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedou. Družstvo je samostatným právním subjektem a dobrovolným členem Svazu českých a moravských bytových družstev, jenž poskytuje svým členům metodickou pomoc v různých oblastech činnosti. Z členství ve svazu vyplývá povinnost placení členských příspěvků podle počtu spravovaných bytů a nebytových prostor.

Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov vzniklo 14. 12. 1966 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. V té době se jednalo o SBD občanů Sokolova, které sdružovalo 102 bytů v Sokolově. Z toho 80 ve dvou věžových domech u bývalého obchodního domu Perla, včetně přízemního objektu prádelen a sušáren, a 22 na nově budovaném sídlišti Marie Majerové, nynější ulice Heyrovského. Po dostavbě tohoto sídliště v roce 1970 se počet spravovaných bytů v majetku družstva zvýšil na 462.

Koncem roku 1972 do družstva integrovalo tehdy samostatné Stavební bytové družstvo pracovníků Pozemních staveb se 141 bytovými jednotkami v domech na ulicích Alšova, Mánesova a Švabinského. Počet spravovaných bytů dosáhl výše 603. Mimo první 102 byty z občanské výstavby se jednalo tehdy i v následujících letech převážně o byty z tzv. stabilizační výstavby průmyslových podniků Sokolovska. V tomto období byla rovněž zahájena a v roce 1973 dokončena svépomocná výstavba 50 řadových garáží v Sokolově – Těšovicích.

V letech 1976 – 1980 došlo k integraci všech bytových družstev okresu Sokolov do sokolovského družstva, které přijalo do svého názvu označení „ROZVOJ“. Integrací se majetek družstva zvýšil na 2 378 bytů. Mimoto bylo převzato 48 řadových garáží v Horním Slavkově, 16 vestavěných garážových stání v Habartově a 3 správní objekty – v Chodově, Horním Slavkově a Kraslicích. Objekt správy v Horním Slavkově byl v roce 1990 částečně přebudován na restaurační zařízení, které bylo předáno do pronájmu. Následně pak byly pronajaty i další prostory mimo místnost kanceláře družstva s příslušným sociálním zařízením. Správní objekt v Kraslicích byl v roce 1996 odprodán z důvodu malého využití soukromému podnikateli.

Ve druhé polovině sedmdesátých let se rovněž postavilo v Sokolově a v Novém Sedle 353 nových družstevních bytů a 20 vestavěných garáží, takže v roce 1980 SBD Rozvoj Sokolov mělo ve svém majetku 2 731 bytových jednotek a 134 garáží.

V roce 1977 byl odkoupen od bývalého jáchymovského závodu Tesly Karlín nebytový objekt v Nádražní ulici č. 42, v Sokolově, který byl nákladem družstva zrekonstruován a zřízena zde správa SBD, jež do té doby sídlila v bytové jednotce na sídlišti Marie Majerové. V současné době je část přízemí této budovy v pronájmu – TAXI a prodejna květin.

V roce 1980 byl zrekonstruován částečně nákladem družstva a částečně z dotace tehdejšího Okresního národního výboru v Sokolově další objekt v Dolním Rychnově, odkoupený od města. Byla zde vybudována materiálně výrobní základna družstva s rozsáhlým střediskem údržby včetně skladů materiálu a vozového parku. V průběhu devadesátých let však byla kapacita tohoto střediska postupně snižována a v současné době došlo k jeho likvidaci s ohledem na značnou ztrátovost poté, kdy začaly převažovat pouze drobné opravy. Nyní je tento objekt pronajímán podnikatelským firmám.

V roce 1988 získalo družstvo od města Sokolov další dva nebytové objekty. Jeden na Starém Náměstí, druhý v Nádražní ulici vedle správní budovy SBD. Objekt na náměstí byl zrekonstruován nákladem družstva. Ve druhém nadzemním podlaží byl zřízen restaurační provoz, dnešní „Pizzerie“, ve třetím nadzemním podlaží zázemí této provozovny. V přízemí zůstala prodejna hudebních nosičů, bývalý SUPRAPHON, nyní MUSIC SHOP. Celý objekt je v pronájmu soukromých podnikatelů. Rovněž nebytový objekt v Nádražní ulici je pronajat. Náklady na jeho opravy hradí nájemce. S ohledem na tuto skutečnost bylo nájemné stanoveno pouze symbolickou částkou.

V průběhu osmdesátých let až do roku 1991 proběhla rozsáhlá družstevní bytová výstavba v mnoha lokalitách okresu. Jednak v Sokolově, kde bylo zastavěno okolí Starého Náměstí, ulice Slovenská a nově vybudováno sídliště Vítězná. Novou výstavbou byl rozšířen družstevní bytový fond také v Chodově, Kynšperku nad Ohří, Bukovanech, Habartově, Lokti, Horním Slavkově, Kraslicích a Rotavě. V uvedeném období bylo postaveno celkem 2 962 družstevních bytů. Po dokončení výstavby v roce 1991 bylo v majetku SBD Rozvoj Sokolov 5 693 družstevních bytů.

V roce 1993 bylo převedeno do osobního vlastnictví 48 řadových garáží v Horním Slavkově, v roce 1994 47 řadových garáží v Sokolově – Těšovicích. Současně s převodem byla ukončena družstevní správa tohoto majetku.

V roce 1995 byl odkoupen z majetku města Kraslice dům s 24 byty a 4 vestavěnými garážemi, v roce 1997 z majetku města Bečov nad Teplou dům se 17 byty. Majetek družstva k 31. 12. 1997 zahrnoval 5 734 bytových jednotek, 43 vestavěných garáží a 6 nebytových objektů.

Od roku 1995 pod správu družstva přicházely nové bytové domy odkoupené vlastníky – fyzickými osobami z majetku měst a obcí, případně z podnikové výstavby. Družstvo rozšířilo svou správu o 1 877 těchto bytů a 19 vestavěných garáží, takže celkový počet spravovaných bytů činí 7 611 a 62 vestavěných garáží.

Po roce 1997 se začaly na žádost členů družstva realizovat bezplatné převody bytů do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

V roce 2011 družstvo spravovalo 7 848 bytů, z toho 3.175 bytů v majetku družstva, ostatní byty jsou v majetku dvou spravovaných bytových družstev a SVJ. Jeho působnost zahrnuje celkem 20 lokalit, a sice Sokolov, Královské Poříčí, Březovou, Kostelní Břízu, Staré Sedlo, Loket, Horní Slavkov, Svatava, Lomnici, Libavské Údolí, Bukovany, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Nové Sedlo, Chodov, Vintířov, Kraslice, Rotavu, Rovnou a Bečov nad Teplou.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech jeho funkcí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání informací o přihlášení a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na tomto webu a proto nemohou být technické cookies individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies, ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a jeho optimalizace.